Logowanie
 
Nazwa użytkownika

Hasło

 

Szablony

Streszczenie w języku angielskim - maksymalnie 200 słów, które zostanie wydrukowane w trzecim zeszycie 2008 "Archives of Acoustics", należy przesłać nie później niż do 15-go czerwca 2008r. korzystając z formularza umieszczonego na stronie Wyślij abstrakt (Konieczne zalogowanie do systemu!).

Uwaga: Prosimy o podanie nazwy instytucji w języku angielskim oraz pełnych imion autorów.

Pełne teksty artykułów należy przygotować w języku angielskim lub w języku polskim zgodnie z szablonem zamieszczonym poniżej tak, aby liczba stron wydrukowanego artykułu nie przekraczała 6 stron; referaty zaproszone - do 10 stron. Wersję elektroniczną (w postaci pliku w formacie Microsoft Word 2003 (lub niższy) albo w formacie Adobe PDF) należy przesłać nie później niż do 15-go czerwca 2008r. korzystając z formularza Wyślij artykuł (Konieczne zalogowanie do systemu!). Maszynopis artykułu należy przesłać do Komitetu Organizacyjnego nie później niż do 15-go czerwca 2008.

Artykuły przygotowane w języku angielskim zostaną poddane recenzji. Zaakceptowane artykuły zostaną wydrukowane w Suplemencie do czwartego zeszytu 2008 "Archives of Acoustics".

OSA2008_szablon.dot
instrukcja.pdf

OSA2008_template.dot
guidelines.pdf
logowanie